D’on arriba el petroli i el gas que utilitzem?


La dependència exterior en hidrocarburs (petroli i gas) ha anat augmentant als darrers anys. L’origen del cru està més diversificat que el gas natural, essent Rússia, Mèxic, Nigèria, Líbia, Aràbia Saudí i Iran els proveïdors més importants (veure Taula 1). Aquests sis països són responsables als tres darrers anys d’aproximadament el 70% del cru importat.

Taula 1 Origen del cru importat a Espanya

2006 2007 2008
kt % kt % kt %
OPEP 31.299 51,8 27.018 47,0 30.537 52,2
Iran 5.189 8,6 4.512 7,8 6.803 11,6
Aràbia Saudí 6.489 10,7 5.468 9,5 6.397 10,9
Líbia 5.534 9,2 4.898 8,5 5.957 10,2
Nigèria 6.016 9,9 4.860 8,5 5.045 8,6
Veneçuela 3.267 5,4 2.124 3,7 1.872 3,2
Irak 3.292 5,4 3.254 5,7 1.834 3,1
Altres 1.512 2,5 1.902 3,3 2.629 4,5
Rússia 11.576 19,1 12.753 22,1 8.811 15,1
Mèxic 7.561 12,5 7.180 12,5 7.710 13,2
Unió Europea 3.370 5,6 2.952 5,1 2.321 4,0
Altres 6.669 11,0 7.624 13,3 9.129 15,6
TOTAL 60.475 100,0 57.509 100,0 58.508 100,0

Font: Informe resumen anual del boletín estadístico de hidrocarburos año 2008. Ministerio de economía. CORES

L’origen del gas importat està molt més concentrat que al petroli, cinc països concentren un 90% de les importacions (Taula 2). Destaca l’alta dependència del gas originari d’Algèria (l’any 2008 un 33,9%), tot i que aquesta dependència ha anat decreixent percentualment respecte al total de les importacions als darrers anys. Per contra a la darrera dècada cada vegada és més important el gas originat en Nigèria, Qatar, Egipte i Trinidad i Tobago.

Taula 2 Origen del gas importat a Espanya

2006 2007 2008
GWh % GWh % GWh %
Algèria 131.954 32,4 148.327 36,3 155.288 33,9
GN 100.192 24,6 101.968 24,9 103.665 22,7
GNL 31.762 7,8 46.359 11,3 51.623 11,3
Nigèria 83.161 20,4 98.317 24,0 92.608 20,2
Qatar 62.202 15,4 52.673 12,9 57.327 12,5
Trinidad i Tobago 37.255 9,1 25.853 6,3 55.809 12,2
Egipte 50.468 12,4 46.664 11,4 51.835 11,3
Noruega 23.768 5,8 26.229 6,4 32.279 7,1
Líbia 7.914 1,9 8.760 2,1 6.090 1,3
Oman 9.675 2,4 953 0,2 1.916 0,4
Guinea Equatorial 945 0,2
Altres 863 0,2 1.163 0,3 3.474 0,8
TOTAL 407.661 100,0 408.941 100,0 457.572 100,0

Font: Informe resumen anual del boletín estadístico de hidrocarburos año 2008. Ministerio de economía. CORES

El sector petroler i del gas és un dels sectors amb més risc d’importants impactes ambientals i socials negatius en totes les seves fases productives: sísmica, perforació, extracció i transport.

Els impactes ambientals locals a les zones d’extracció poden ser múltiples: desforestació, contaminació d’aqüífers i animals, contaminació de l’aire, soroll, pèrdua de biodiversitat, deficient gestió dels residus, etc. Els potencials impactes socials documentats són també greus: violència, increment de l’alcoholisme, incompliments contractuals, desestructuració social, pèrdues per altres activitats productives, etc.[1].

La producció o no d’aquests impactes, i la severitat dels mateixos, depenen del sistema productiu utilitzat, de l’entorn ecològic on s’extreu el recurs i de l’entorn institucional i la seva capacitat per forçar que siguin els mínims possibles. En aquest sentit quan les administracions públiques dels governs extractius no poden – o volen – defensar els habitants propers a les zones extractives es poden produir importants injustícies ambientals, carregant els habitants de les zones més properes amb els impactes negatius al temps que no es veuen beneficiats d’una manera proporcionada pels ingressos que generen les activitats[2].

Si utilitzem l’índex de democràcia de la unitat de recerca de The Economist[3] corresponent a l’any 2008, on els països es classifiquen en quatre categories: democràcies plenes, democràcies fallides, règim híbrids i règims autoritaris podem observar com quasi tots els subministradors de petroli i gas espanyols es troben a les categories més deficients, on els drets de les persones i les comunitats no tenen la possibilitat de defensar-se (Taula 13).

Taula 3 Índex democràtic dels països proveïdors de petroli i gas espanyol

Categoria Proveïdors de petroli i gas
Democràcies plenes Noruega, països de la Unió Europea
Democràcies fallides Mèxic, Trinidad i Tobago
Règims híbrids Veneçuela, Iraq, Rússia
Règims autoritaris Iran, Aràbia Saudí, Líbia, Nigèria, Algèria, Qatar, Egipte i Oman

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’importació de petroli i gas obtingudes del resum anual del butlletí estadístic d’hidrocarburs de l’any 2008 publicat pel Ministeri d’Economia. CORES. i les dades del Democracy Index de la Unitat de recerca de The Economist.

Quan a Catalunya no apostem a fons per un model de reducció del consum energètic, i generació d’energia mitjançant energies renovables, no ens hauríem de sentir en part responsables dels possibles impactes derivats sobre les persones que viuen lluny de casa nostra pel nostre consum “irresponsable”?

Enviar a un amic/ga


[1] Es pot trobar una informació molt més detallada sobre els impactes associats a l’extracció petrolera a: Manual de monitoreo ambiental para la industria petrolera. Oilwatch. I a Curso Técnico de la Industria Petrolera. Censat Agua Viva. Tots dos disponibles a www.oilwatch.org

[2] A l’associació Oilwatch poden trobar-se una gran quantitat d’informació de conflictes ambientals (www.oilwatch.org).

[3] http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf Darrera visita març 2010.

Anuncis

2 responses to “D’on arriba el petroli i el gas que utilitzem?

  1. Juan A. Módenes

    A partir de l’índex democràtic, podries calcular el percentatge del cru i del gas que vé de països democràtics… híbrids… autoritaris.
    Seria una conclusió molt gràfica a aquesta interessant entrada!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s